Seura

Lappeenrannan Naisvoimistelijat

on perustettu vuonna 1927, jolloin silloinen Lottien perustama voimisteluosasto siirtyi Suomen naisten Liikuntakasvatusliiton kehotuksesta Lappeenrannan Naisvoimistelijoiksi.

Tuohon aikaan yhdistyksen tarkoituksena oli virittää harrastusta liikuntakasvatukseen, sekä syventää ja lujittaa voimisteluharrastusta paikkakunnalla.

Lappeenrannan Naisvoimistelijat ry on Suomen Voimisteluliiton jäsen. Sinettiseuraksi tulimme vuonna 2006, minkä on myöntänyt lajiliitto ja silloinen Nuori Suomi. Nyt kaikki ovat siirtyneet Olympiakomitean alle ja Sinettiseura on 2018 alkaen Tähtiseura. Tähtiseura-tunnuksen saimme keväällä 2018.

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Seuran visio

 

Lappeenrannan Naisvoimistelijoiden tavoitteena on olla nyt ja tulevaisuudessa paikkakunnalla tunnettu liikuntaseura, joka tarjoaa monipuolista ja laadukasta harraste- ja kilpavoimistelua.

Seuran toimintaa ohjaavat arvot

Yksilöllisyys

Seuramme lapsi ja nuori kokee olevansa tärkeä omana itsenään ja tulee kuulluksi. Yksilölliset taidot ja vahvuudet huomioidaan harjoittelussa

Avoimuus 

Keskustellaan ja kuullaan lapsia, nuoria, vanhempia ja seuratoimijoita. Viestitään ja tiedotetaan seuran toiminnasta jäseniä ja vanhempia. Jaetaan työtehtävät mielekkäästi. Pyydetään palautetta. Arvioidaan ja kehitetään toimintaa yhdessä.

Yhteisöllisyys

Toimitaan turvallisesti, kannustaen ja innostaen. Luodaan ryhmähenkeä vahvistaen, lapselle ja nuorelle yhteenkuuluvuuden tunne – halu kuulua johonkin. Mahdollistetaan osallisuus – tehdään ja ideoidaan yhdessä.

Kiitos ja kannustus

Ohjataan ja tuetaan lasta ja nuorta myönteisesti kannustaen. Annetaan positiivista ja rakentavaa palautetta, kiitetään ja palkitaan.

Kasvatuksellisuus

Lähtökohtana on toimiminen lapsen ja nuoren parhaaksi. Harjoitellaan turvallisessa ympäristössä, liikunnan ilosta nauttien.  Kannustetaan terveelliseen elämäntapaan. Toimitaan yhteistyössä vanhempien kanssa ja esimerkkeinä lapsille ja nuorille. Laaditaan yhteiset pelisäännöt toiminnan tukemiseksi

Toiminnan tavoitteet

Urheilulliset tavoitteet

harjoitteleminen ja kilpaileminen on monipuolista, määrällisesti riittävää ja kehitystason huomioivaa

fyysisen hyvinvoinnin huomioiminen ja lisääminen

terveelliseen elämäntapaan ohjaaminen ja kannustaminen

toiminta on elämyksiä ja haasteita tarjoavaa

Kasvatukselliset tavoitteet

kasvun tukeminen yhteistyössä kodin kanssa

toisten huomioiminen, yhdessä toimiminen ja hyvät tavat

Yhteisöllisyys

kannustava ja innostava ilmapiiri

jokaisen yksilön huomioiva ja hyväksyvä yhteishenki

me-henki ja yhdessä tekemisen meininki

yhtenäinen ilme ja ulkoasu

Seuratoiminnan tavoitteet

innokkaat ja aktiiviset seuratoimijat, mielekäs työnjako

seuratoimijoiden jatkuva kouluttaminen ja tukeminen

uusien toimijoiden aktiivinen hankinta/rekrytointi

seuratoiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen