Seura

Lappeenrannan Naisvoimistelijat

on perustettu vuonna 1927, jolloin silloinen Lottien perustama voimisteluosasto siirtyi Suomen naisten Liikuntakasvatusliiton kehotuksesta Lappeenrannan Naisvoimistelijoiksi.

Tuohon aikaan yhdistyksen tarkoituksena oli virittää harrastusta liikuntakasvatukseen, sekä syventää ja lujittaa voimisteluharrastusta paikkakunnalla.

Lappeenrannan Naisvoimistelijat ry on Suomen Voimisteluliiton jäsen. Sinettiseuraksi tulimme vuonna 2006, minkä on myöntänyt lajiliitto ja silloinen Nuori Suomi. Nyt kaikki ovat siirtyneet Olympiakomitean alle ja Sinettiseura on 2018 alkaen Tähtiseura. Tähtiseura-tunnuksen saimme keväällä 2018.

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Seuran toimintaa ohjaavat arvot

Yksilöllisyys

Voimistelija kokee olevansa tärkeä. Hänet huomioidaan yksilönä.

Avoimuus 

Seuran viestintä on avointa. Vastuut jaetaan mielekkäästi. Luodaan palaute- kyselyitä ja arvioidaan sekä kehitetään toimintaa.

Yhteisöllisyys

Seuran ilmapiiri on kannustava ja innostava. ME- henki on vahva. Seuralla on yhteisiä tilaisuuksia. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa.

Kiitos ja kannustus

Ohjaus-/valmennustyyli on myönteinen ja kannustava. Voimistelijoita muistetaan kiittää ja heitä opetetaan siihen. Annetaan ja saadaan positiivista palautetta. Palkitaan onnistumiset.

Kasvatuksellisuus

Ajatellaan aina voimistelija parasta. Ymmärretään ohjaajan tai valmentajan mallin merkitys. Valmennuskulttuuri on innostavaa ja yksilöllistä. Kannustetaan voimistelijoita urheilulliseen elämäntapaan ja pyritään saamaan aikaan kipinä omatoimiseen harjoitteluun. Luodaan pelisäännöt.

Toiminnan tavoitteet

Urheilulliset tavoitteet

harjoitteleminen ja kilpaileminen on monipuolista, määrällisesti riittävää ja kehitystason huomioivaa

fyysisen hyvinvoinnin huomioiminen ja lisääminen

terveelliseen elämäntapaan ohjaaminen ja kannustaminen

toiminta on elämyksiä ja haasteita tarjoavaa

Kasvatukselliset tavoitteet

kasvun tukeminen yhteistyössä kodin kanssa

toisten huomioiminen, yhdessä toimiminen ja hyvät tavat

Yhteisöllisyys

kannustava ja innostava ilmapiiri

jokaisen yksilön huomioiva ja hyväksyvä yhteishenki

me-henki ja yhdessä tekemisen meininki

yhtenäinen ilme ja ulkoasu

Seuratoiminnan tavoitteet

innokkaat ja aktiiviset seuratoimijat, mielekäs työnjako

seuratoimijoiden jatkuva kouluttaminen ja tukeminen

uusien toimijoiden aktiivinen hankinta/rekrytointi

seuratoiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen

Organisaatio

Johtokunta on kokonaisvastuussa seuran toiminnasta, sekä taloudesta. Lakisääteinen vuosikokous
pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Johtokunnan lisäksi seurassa toimivat ohjaajista ja
valmentajista kootut harrastetiimi ja valmennustiimi, jotka omalta osaltaan ideoivat ja kehittävät
seuran toimintaa. Lisäksi seurassa toimii joukko vapaaehtoisia joukkueiden ja valmentajien apuna,
järjestäen ja auttaen erilaisissa tehtävissä.

Harrastetiimin tehtävät

Harrastetiimiin kuuluvat harrasteryhmien ohjaajat ja apuohjaajat.

-yhteisen toiminnan ja tuntitarjonnan suunnittelu

-nuorten toiminnan suunnittelu (yhdessä harrastajien kanssa)

-pelisäännöt

-kausisuunnitelmat/kilpailu-suunnitelmat

-välinehankintojen ideointi

-kevätnäytöksen ja joulunäytöksen ideointi ja toteutus

-kouluyhteistyö

-palkitseminen

Valmennustiimin tehtävät

Valmennustiimiin kuuluvat kilpavoimisteluryhmien valmentajat ja apuvalmentajat.

-toiminnan ja harjoitusmäärien suunnittelu

-kilpailusuunnitelmien laatiminen

-vanhempainillat, luennot

-lisenssit

-leirit ja leiripäivät

-Starojen, kilpailujen ja kisakatselmusten järjestäminen

-kouluyhteistyö

-puvut ja asusteet

-palkitseminen

Joukkueenjohtajan tehtävät

-valmentajan/ohjaajan apu hankinnoissa

-joukkueen varainhankinnan vastuu ja tilin hoito

-joukkueen kilpailumatkojen tilaukset: kuljetus, ruokailut, majoitus

-joukkueen ja valmentajan apu kilpailu- ja tapahtumamatkoilla