VASTUULLISUUS

Vastuullisuustyön tavoitteena on, että jokaisella toiminnassa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden. 

Vastuullisen toimintakulttuurin kehittämistyötä teemme Voimisteluliiton Tähtitason vastuullisuusaskeleita toteuttaen. Sitoudumme urheilun yhteisiin reilunpelin periaatteisiin, sekä voimistelun eettisiin periaatteisiin. 

Tavoitteena on saada vastuullinen toimintatapa osaksi seuran arkea, jossa kaikki seuran toimijat tietävät oman roolinsa ja vaikutuksensa vastuullisuustyössä. Osaamme tunnistaa ja puuttua epäkohtiin, sekä edistää vastuullista kulttuuria omilla toimillamme.

Hyvä hallinto

Seuran säännöt ja yhdistysrekisterin tiedot ovat ajantasaiset ja työntekijöillä on lain mukaiset työsopimukset.

Seuran arvot ja toimintaperiaatteet on kirjattu auki toimintakäsikirjaan ja seuran toimijoiden vastuualueet ja roolit on kirjattu näkyviin nettisivuille. 

Taloudenhoito on laadukasta ja säännösten mukaista.

Seuralla on nimetty henkilö, joka vastaa vastuullisuusasioista.

Turvallinen toimintaympäristö

Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu.

Seuran alaikäisten kanssa työskenteleviltä tarkastetaan rikosrekisteriotteet. 

Seuran toimintakäsikirjaan on laadittu valmentajien/ohjaajien sekä vanhempien pelisäännöt. Joukkueet ja ryhmät tekevät ohjaajan/valmentajan kanssa kauden alussa pelisäännöt. 

Seuran valmentajat, ohjaajat ja muut toimijat perehtyvät Voimisteluliiton Lasten laadukkaan voimistelun materiaaleihin ja periaatteisiin.

Toimintamalli epäasialliseen käytökseen puuttumiseen löytyy nettisivuiltamme. Yhdyshenkilö asioiden käsittelyyn on ilmoitettu läpinäkyvästi. Hyödynnämme Et ole yksin –palvelun asiantuntemusta.

Seuran toimijat suorittavat Et ole yksin -koulutuksen ja heidät perehdytetään epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Luomme monenlaisia harrastamisen ja seuratoimijoiden polkuja.

Tarjoamme eritasoisia harrastamisen vaihtoehtoja ja pyrimme huomioimaan myös erityistarpeiset harrastajat.

Pyrimme edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista päätöksenteossamme ja toiminnassamme esim. johtokunnassa, työryhmissä ja valinnoissa.

Kausimaksut ja kilpailukustannukset pyritään pitämään kohtuullisina.

Seura hakee vuosittain kaupungin harrastusavustusta ja jakaa sitä vähävaraisille perheille.

Antidoping

Kannustamme ja ohjaamme terveellisiin elämäntapoihin ja puhtaaseen urheiluun. 

Seuran johtokunta tutustuu voimistelun antidoping- ohjelmaan ja ne on kirjattu seuran sääntöihin.

Ympäristö ja ilmasto

Seuran johtokunta tutustuu urheiluseuran ympäristöopin perusteisiin (linkki)

Vähennämme paperin käyttöä seuran hallinnossa ja näytöksissä.

Pyrimme yhdistämään mahdollisuuksien mukaan kisamatkoja ja kannustamme kulkemaan harjoituksiin kimppakyydeillä, pyörällä ja kävellen.

Käytämme omia juomapulloja ja kierrätämme hyötyjätteemme harjoitus,- kisa-, tai näytöspaikan suomin mahdollisuuksin. 

Seurassa on mahdollista kierrättää seuravaatteita ja kisapukuja.