Hallinto 2022-2023

Sarri Mäkitalo

Puheenjohtaja

-Virallinen nimenkirjoittaja
-Kokousten koolle kutsuja
-Kokousten valmistelu
-Seuratoiminnan kokonaisuudesta huolehtiminen
-Seuran edustaja

sarri.makitalo@gmail.com
040 517 1011

Anu Nieminen

Varapuheenjohtaja
Harrasteryhmät

-Vastuuohjaaja
-Ohjaajien tuki ja mentori
-Tapahtumien suunnittelu ja harrastetoiminnan kehittäminen
-Nettisivujen päivitys
-Seura-asut

nieminen.anu.j@gmail.com
050 402 5439

Emmi Ylärakkola

Talous

-Laskutus
-Talouden seuranta
-Budjetointi
-Laskujen hyväksyntä
-Yhteistyö taloushallintoon

0400 733 319

Pia Juutistenaho

Sihteeri

-Kokousten pöytäkirjat
-Tilastot
-Hankinnat

pia.juutistenaho@wippies.fi
040 701 6741

Jenna Tapioharju

Kilparyhmät

-Vastuuvalmentaja
-Valmentajien tuki ja mentori
-Kilpailutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
-Salivuorojen hakeminen

jenna.tapioharju@gmail.com
0400 604 591

 

Kati Haapsaari

Seurankehittäjä

-Vastuullisuustyön kehittäminen
-Tähtiseura vastuuhenkilö
-Seuran sähköposti
-Jäsenrekisterin pääkäyttäjä

info@lappeenrannannaisvoimistelijat.fi
0400 587 287

Tiina Kostiainen

Koulutus

-Koulutusten suunnitelu ja järjestäminen
-Koulutusrekisterin ylläpito
-Koulutusbudjetti

kostiainenti@gmail.com
040 834 7971

Melek Erdem

Sosiaalinen media

-Sisällön tuottaminen
-Toiminnan esille tuominen
-Markkinoinnin yhteyshenkilö

melek-helin.erdem@hotmail.com
045 116 3755

 

Johtokunta on kokonaisvastuussa seuran toiminnasta, sekä taloudesta. Lakisääteinen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Johtokunnan lisäksi seurassa toimivat ohjaajista ja valmentajista kootut harrastetiimi ja valmennustiimi, jotka omalta osaltaan ideoivat ja kehittävät seuran toimintaa. Lisäksi seurassa toimii joukko vapaaehtoisia joukkueiden ja valmentajien apuna, järjestäen ja auttaen erilaisissa tehtävissä.
 

Harrastetiimin tehtävät

Harrastetiimiin kuuluvat harrasteryhmien ohjaajat ja apuohjaajat.
-yhteisen toiminnan ja tuntitarjonnan suunnittelu
-nuorten toiminnan suunnittelu (yhdessä harrastajien kanssa)
-pelisäännöt
-kausisuunnitelmat/kilpailu-suunnitelmat
-välinehankintojen ideointi
-kevätnäytöksen ja joulunäytöksen ideointi ja toteutus
-kouluyhteistyö
-palkitseminen
 

Valmennustiimin tehtävät

Valmennustiimiin kuuluvat kilpavoimisteluryhmien valmentajat ja apuvalmentajat.
-toiminnan ja harjoitusmäärien suunnittelu
-kilpailusuunnitelmien laatiminen
-vanhempainillat, luennot
-lisenssit
-leirit ja leiripäivät
-Starojen, kilpailujen ja kisakatselmusten järjestäminen
-kouluyhteistyö
-puvut ja asusteet
-palkitseminen
 

Joukkueenjohtajan tehtävät

-valmentajan/ohjaajan apu hankinnoissa
-joukkueen varainhankinnan vastuu ja tilin hoito
-joukkueen kilpailumatkojen tilaukset: kuljetus, ruokailut, majoitus
-joukkueen ja valmentajan apu kilpailu- ja tapahtumamatkoilla