joukkuevoimistelun polku

Joukkuevoimistelun polku

Joukkuevoimistelun päätavoitteena ovat voimistelijana ja joukkueena kehittyminen sekä onnistumisen kokeminen monin eri tavoin. Joukkuevoimistelun valmennusryhmien toiminta on tavoitteellista ja joukkueet tähtäävät pääsääntöisesti kilpailemaan joukkuevoimistelun kilpa- ja harrastesarjoihin. Alle 12-vuotiaat kilpailevat myös leikkimielisissä Stara-tapahtumissa.

Esivalmennus, 5-6-vuotiaat

Esivalmennuksessa opitaan monipuolisesti perusliikuntataitoja ja voimistelun alkeita ja harjoitellaan kannustavassa ja iloisessa ilmapiirissä. Ryhmä valmistaa lapsia joukkuevoimistelun valmennusryhmässä voimistelemista varten sekä ohjaa sitoutuneisuuteen ajatellen tulevaa suuntautumista joukkuevoimistelun kilparyhmään. Ryhmät esiintyvät seuran tapahtumissa ja näytöksissä, sekä Stara-tapahtumissa. Esivalmennusryhmät ovat avoimia kaikille ja ryhmiin voi ilmoittautua vapaasti. Esivalmennuksesta siirrytään joukkuevoimistelun joukkueeseen iän mukaisesti taitotaso huomioiden.

Joukkuevoimistelun valmennusryhmät, yli 6-vuotiaat

Joukkuevoimistelun valmennusryhmissä kehitetään monipuolisesti lasten ja nuorten liikuntataitoja ja syvennytään voimistelun lajitaitoihin. Harjoittelu on tavoitteellista ja tarjoaa voimistelijoille haasteita ja mahdollisuuksia kehittää itseään. Joukkueissa harjoitellaan kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä ja joukkueessa toimiminen opettaa lapsille ja nuorille sitoutuneisuutta, ryhmätyökykyä ja omatoimisuutta. Joukkueet osallistuvat erilaisiin kilpailuihin ja leireille sekä esiintyvät seuran tapahtumissa.

Tavoitteena on saada vähintään 2 rinnakkaisjoukkuetta jokaiseen ikäryhmään. Rinnakkaisjoukkueet tekevät yhteistyötä muun muassa harjoitusten ja leirien suhteen. Joukkueet eroavat hieman harjoitusmäärän ja taitotason mukaan, mutta joukkueilla on pääsääntöisesti samat tavoitteet, joiden mukaisesti harjoitukset toteutetaan. Ikäryhmän valmentajat suunnittelevat yhdessä joukkueiden toimintaa ja tavoitteita.

Valmentajat suosittelevat lapsille sopivaa joukkuetta, mutta myös lapsi ja vanhemmat voivat vaikuttaa joukkueen valinnassa. Tavoitteena on löytää jokaiselle voimistelijalle motivaatio- ja taitotasoa vastaava joukkue ja mielekkäät ja sopivan haastavat harjoitukset. Rinnakkaisjoukkueiden välillä siirtymisen lisäksi mahdollista on siirtyminen vanhempien tai nuorempien joukkueeseen, jos taitotaso on sopiva ja valmentajat hyväksyvät vaihdon.

Joukkuevoimistelun valmennusryhmissä harjoittelua on mahdollista päästä kokeilemaan kokeilujaksolla. Kauden alussa elokuussa on kokeilujakso, jolloin joukkueessa voi käydä kokeilemassa ja kokeilun jälkeen valmentajien kanssa voi keskustella lapselle sopivasta joukkueesta. Kokeilujaksolle ilmoittaudutaan valmentajien kautta. Kokeilujakson jälkeen joukkueet aloittavat kauden normaalisti. Kesken kauden aloittamista ei suositella, mutta valmentajilta voi tiedustella muista kokeilumahdollisuuksista ja vapaista paikoista joukkueissa. Tarvittaessa valmentajat voivat tehdä vaihtoja joukkueiden välillä kesken kauden, mutta pääsääntöisesti joukkuejaot tarkistetaan aina kauden vaihtuessa, jouluna ja kesällä.